Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Συνδετήρες (Τσέρκια)

Η συνεχής έρευνα πάνω στη σεισμική απόκριση των κατασκευών έχει καταστήσει σαφή τη μεγάλη σημασία της περίσφυξης που προσφέρουν οι συνδετήρες στην συμπεριφορά των μελών μιας κατασκευής κατά το σεισμό. Μετά και την τελευταία αναθεώρηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού εχει πλεον αυξηθεί σημαντικά η απαιτούμενη ποσότητα συνδετήρων και έχουν εισαχθεί πιο σύνθετα και αποτελεσματικά σχήματα συνδετήρων. Οι αλλαγές αυτές σε συνδιασμό με την σαφώς διαφαινόμενη τα τελευταία χρόνια τάση για αύξηση των απαιτήσεων ποιότητας των οικοδομικών έργων στη χώρα μας, οδήγησε στην εξεύρεση τρόπων βιομηχανικής κατασκευής των συνδετήρων.
  • Αυξάνεται η ταχύτητα της κατασκευής

  • Εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η ομοιομορφία των οπλισμών

  • Είναι δυνατή η κατασκευή μονοκόμματων στοιχείων εξαιρετικά σύνθετης γεωμετρίας

  • Μειώνεται το κόστος κατασκευής

Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται έχει αναπτύξει μια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής συνδετήρων.

Η παραγωγή συνδετήρων «τσέρκια» πραγματοποιείται από μηχανήματα ελεγχόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές «Ρομπότ», στα προγράμματα των οποίων έχουν εισαχθεί όλες οι παράμετροι και απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και κανονισμών. Τα μηχανήματα μας έχουν τη δυνατότητα παραγωγής συνδετήρων οποιουδήποτε σχήματος με διατομές ράβδου από Φ8 εως Φ16.

  • Η κοπή των ράβδων πραγματοποιείται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα

  • Κατά την κάμψη των ράβδων χρησιμοποιείται τύμπανο διαφορετικής διαμέτρου για κάθε διατομή ράβδου (D = 4Φ)

  • Οι γάντζοι αγκύρωσης στην αρχή και το τέλος κάθε συνδετήρα διαμορφώνονται πάντα με κάμψη 135 μοιρών και το μήκος τους καθορίζεται με βάση τη διατομή της ράβδου που χρησιμοποιείται (L > 10Φ > 70mm)

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο