Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Σίδηρος Οικοδομών

Η εταιρία μας προμηθεύει χάλυβα οπλισμού αρίστης ποιότητας, αποκλειστικά κατηγορίας Β500C (ανώτατη κατηγορία αντοχής, ολκιμότητας, ευκαμψίας και συγκολλησιμότητας) σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3: 2007: «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες»
  • Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ελληνικά εργαστάσια καθώς επίσης και με επιλεγμένα Ιταλικά εργοστάσια.

  • Όλοι οι χάλυβες που παρέχουμε παράγονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές και συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τις αυστηρότερες προδιαγραφές και κανονισμούς: ΕΛΟΤ ΕΝ10080: «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις», EN ISO 15630-1.

Μηχανικά Χαρακτηριστικά Απαιτήσεις ΕΛΟΤ 1421-3

Όριο διαρροής fy(N/mm2)

>=500

Συνολική επιμήκυνση , μέγιστο φορτίο Agt (%)

>=7,5

Λόγος Ορίου Θραύσης προς Όριο Διαρροής ft/fy

>1,15 <1.35

Λόγος πραγματικής προς ονομαστικής τάσης διαρροής fy act/ fy nom

<=1,25

Το συνολικό προφίλ των νευρώσεων εξαρτάται από τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά σήμανσης των Ελληνικών εργοστασίων.

Ο Χάλυβας SD κατηγορίας C (B500C (ΕΛΟΤ 1421)) της ΣΙΔΕΝΟΡ φέρει δύο κατά μήκος νευρώσεις και επίπλέον εγκάρσιες νευρώσεις εναλλασσόμενης φοράς στις δύο πλευρές. Στη μία πλευρά υπάρχει η χαρακτηριστική σήμανση του εργοστασίου παραγωγής (8/14 για το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και 8/24 για το εργοστάσιο SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας).

Επίσης, ο Χάλυβας SD κατηγορίας C της ΣΙΔΕΝΟΡ φέρει την ανάγλυφη ένδειξη «SD», για την ευχερέστερη αναγνώρισή του, σε όλα τα στάδια της διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης του.
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο