Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Πλέγματα

Η εταιρία μας διατηρεί απόθεμα και εμπορεύεται όλα τα πλέγματα της Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΙΔΕΝΟΡ και διαθέτει μηχανήματα (στράντζες) για τη κάμψη και αναδίπλωση των πλεγμάτων υποστυλωμάτων και την κατασκεύη στοιχείων οπλισμού («Μανδυών»).
  • Δομικά Πλέγματα

    Παράγονται με χρήση σύρματος διατομής Φ4.2 εως Φ8 και χρησιμοποιούνται ως οπλισμός σε μη φέροντα δομικά στοιχεία και διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις. Διατίθενται σε διαστάσεις 5 επί 2.15 m. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται οι τύποι Τ131, Τ92, Τ196 και Ο92 από τους οποίους διατηρούμε πάντοτε ικανό απόθεμα στις αποθήκες μας . Για την παράδοση των υπολοίπων τύπων απαιτείται συνήθως χρονικό διάστημα μερικών ημερών.

  • Ειδικά Πλέγματα Οπλισμού (SIDEFIT)

    Παράγονται με χρήση σύρματος διατομής Φ4.2 εως Φ8 και χρησιμοποιούνται ως οπλισμός σε μη φέροντα δομικά στοιχεία και διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις. Διατίθενται σε διαστάσεις 5 επί Παράγονται κατόπιν παραγγελείας από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα κατηγορίας B500C και χρησιμοποιούνται στην προκατασκεύη του εγκάρσιου οπλισμού στοιχείων που δύναται να αναλυθούν σε μορφή πλέγματος (εσχάρας) ή να προκύψουν από αναδίπλωση αυτού και δεν καλύπτονται από τα τυποποιημένα πλέγματα υποστηλομάτων (εφόσον λ.χ. απαιτείται εγκάρσιος οπλισμός μεγαλύτερης διατομής).

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο