Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Μεταφορικό Δυναμικό

Η εταιρεία μας είναι η πρώτη στην Κρήτη που διαθέτει ιδιόκτητα γερανοφόρα οχημάτα και προσφέρει μεταφορά, ανύψωση και παράδοση όλων των προϊόντων επί τόπου στο έργο.

Στην διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της στο χώρο έχει διαμορφώσει το μεταφορικό δυναμικό της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί ακόμη και στα δυσκολότερα από πλευράς πρόσβασης έργα σας.
Διαθέτει οχήματα διαφόρων διαστάσεων και ωφέλιμου φορτίου ενώ οι γερανοί της έχουν τη μέγιστη ανυψωτική δυνατότητα που επιτρέπει η Ελληνική νομοθεσία και κανονισμοί.

  • 7 Φορτηγά οχήματα

  • 3 Νταλίκες (δύο γερανοφόρες και μία ανατρεπόμενη)

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο