Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Λοιπά Οικοδομικά Υλικά

  • Καλούπια για υποστηλώματα

  • Αποστάτες Οπλισμού

  • Πρόκες / Aτσαλόκαρφα

  • Σύρμα

  • Φαλτσογωνίες – νεροσταλάκτες κ.α.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο