Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Contact Us

Do not hesitate to contact us for any information regarding our products and services.

Contact Form

Fill out the contact form and we will answer you as soon as possible!

K.K Sifakis A.E

Address

Manou Katraki 103
Foinikia, Heraklion
71305

Email

info@kksifakis.gr

Phone

2810.254.712-734 -756 -778

Accounting Department

2810.251.454

FAZ

2810.251.482

Scroll to Top Skip to content