Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Έτοιμοι Κλωβοί - Μανδύες - Συγκολλητά

Η εταιρία μας εμπορεύεται όλη τη σειρά προϊόντων του ολοκληρωμένου συστήματος οπλισμού «SIDEFOR» του Ελληνικού ομίλου SIDENOR και παράλληλα διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής για την κατασκευή μανδύων και συγκολλητών κλωβών οπλισμού οποιουδήποτε σχήματος και πολυπλοκότητας.

Παραλαμβάνουμε τα σχέδια οπλισμού, τα αναλύουμε, κατασκευάζουμε τους αντίστοιχους οπλισμούς, τους μεταφέρουμε στο έργο σας και τους τοποθετούμε στη πλάκα που μας υποδεικνύετε (οι γερανοί μας έχουν τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα που επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία και κανονισμοί).

 • Μειώνεται το κόστος κατασκευής

 • Αυξάνεται η ταχύτητα της κατασκεύης

 • Είναι δυνατή η κατασκευή μονοκόμματων στοιχείων εξαιρετικά σύνθετης γεωμετρίας

 • Είναι δυνατή η πύκνωση και αραίωση των συνδετήρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης κατά μήκος του κλωβού.

 • Εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η ομοιομορφία των οπλισμών

 • Περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος και εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της μελέτης στο έργο και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των κανονισμών.

Όλη μας η παραγωγή πραγματοποιείται από μηχανήματα ελεγχόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα προγράμματα των οποίων έχουν εισαχθεί όλες οι παράμετροι και απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και κανονισμών.

Οι μανδύες παράγονται με διαδοχικές κάμψεις (με χρήση μηχανικών στραντζών) σε τυποποιημένα πλέγματα υποστυλωμάτων της ΣΙΔΕΝΟΡ. Αποτελούνται από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα κατηγορίας B500C και διατίθενται σε τρείς βασικούς τύπους με ράβδους διατομής Φ8, Φ10 και Φ12 αντίστοιχα και αποστάσεις μεταξύ των ράβδων 100 ή 125mm. Διατίθενται σε διαστάσεις φύλλου μήκους από 0.8 εως 3.00 m και πλάτους 2.60 και 3.00m με θεωρητικό βάρος από 11.48 εως 73.30 kgr ανά φύλλον ανάλογα με τις διαστάσεις και τον τύπο.

Για τη διαμόρφωση τους στην επιθυμητή γεωμετρία διαθέτουμε τρείς μηχανικές στράντζες κάμψης πλέγματος. Κατά τη διαδικάσία κάμψης του πλέγματος τηρούνται όλες οι απαιτήσεις των ελληνικών κανονισμών και νομοθεσίας αναφορικά στις γωνίες κάμψης, τις διαστάσεις και τη γωνία διαμόρφωση των τερματικών γάντζων αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού κ.α. – για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.sidenor.gr

 • Παραλαμβάνουμε τα σχέδια του απαιτούμενου προκατασκευασμένου οπλισμού.

 • Αναλύουμε τους κλωβούς σε μονοκόματους εγκάρσιους συνδετήρες δύο διαστάσεων (ήτοι «τσέρκια») και διαμήκη στοιχεία (ράβδους συγκράτησης - μοντάζ).

 • Εισάγουμε τα χαρακτηριστικά των συνδετήρων στους Η/Υ των μηχανών παραγωγής («ρομπότ») και παράγονται τα εγκάρσια στοιχεία του οπλισμού (με δυνατές διατομές από Φ8 εως Φ16).

 • Τοποθετούμε τους επιμέρους συνδετήρες στη μηχανή συγκόλησης όπου διατάσσονται στις αποστάσεις που καθορίζονται στα σχέδια οπλισμού – είναι δυνατός ο καθορισμός και μεταβαλλόμενων αποστάσεων εντός του αυτού στοιχείου.

 • Εισάγονται και συγκολούνται στο εσωτερικό του συνδετήρα τα διαμήκη στοιχεία (οι ράβδοι συγκράτησης).

 • Πραγματοποιείται συγκόληση των στοιχείων μεταξύ τους.

 • Εισάγεται ο κωδικός παραγωγής και συσκευάζεται ο κλωβός.

 • Κατά την κάμψη ράβδων οπλισμού χρησιμοποιείται τύμπανο διαφορετικής διαμέτρου για κάθε διατομή ράβδου (D = 4Φ).

 • Οι γάντζοι αγκύρωσης στην αρχή και το τέλος κάθε συνδετήρα διαμορφώνονται πάντα με κάμψη 135ο και το μήκος τους καθορίζεται με βάση τη διατομή τους

 • Τοποθετούμε τους επιμέρους συνδετήρες στη μηχανή συγκόλησης όπου διατάσσονται στις αποστάσεις που καθορίζονται στα σχέδια οπλισμού – είναι δυνατός ο καθορισμός και μεταβαλλόμενων αποστάσεων εντός του αυτού στοιχείου.

 • Όπου απαιτείται συγκόληση αυτή πραγματοποιείται με τη τεχνική της συγκόλλησης τόξου με προστατευτικό αέριο, όπου η κόλληση παρέχεται από ηλεκτρόδιο, ώστε να μη υφίσταται κίνδυνος να αδυνατίσει τοπικά η συγκολλούμενη ράβδος και να επιβαρυνθούν οι μηχανικές της ιδιότητες.

 • Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται ανήκει στην κατηγορία ποιότητας Β500C..

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο